11 feb 2016 ens mening så allvarliga att de bör straffmätas på den övre delen av de nuvarande straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotika-.

5398

NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron). NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). NJA 2011 s. 799:Straffvärdebedömning avseende organiserad narkotikahandel via internet (mefedron och MDPV).

Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott. Göteborgs tingsrätt Allmän åklagare väckte vid Göteborgs tingsrätt åtal mot N.B., född 1980, för grovt narkotikabrott och ringa narkotikabrott enligt 2 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64) med följande gärningsbeskrivning (åtalspunkt 1): N.B. har den 4-5 december 2002 i Göteborg olovligen i överlåtelsesyfte NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron). NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). NJA 2011 s.

Straffmätning i narkotikamål

  1. Tjock barnbok
  2. När blev svenska officiellt språk i sverige
  3. Excellent pumpgevär
  4. Fotokurs nybörjare distans
  5. Hjortvikens konferenscenter
  6. Anders sterner täby

SvJT 2012 Straffmätning i narkotikamål 139. kring brottet inte är möjliga att utreda, t.ex. då den misstänkte vägrar att uttala sig om dessa, får straffvärdet bedömas utifrån enbart arten och mängden narkotika. Straffmätning i narkotikamål. 2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages Straffvärdebedömningen i narkotikamål avgörs utifrån art och mängd narkotika samt övriga omständigheter.

Ytterligare en straffskärpning genomfördes när eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988. Det har gjorts försök att nå enhetlighet i straffmätningen genom att 

Det är svårt att göra en bedömning av farligheten vid ett brott där negativa konsekvenser 1 Konsoliderad lista av LVFS 2011:10 där alla narkotikaklassade ämnen finns med fram till och september 2014 Påföljd och straffmätning för narkotikabrott. 2016-09-13 i Narkotikabrott.

NJA 2011 s. 357: Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron). RH 2012:35 : Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagningen till en kriminalvårdsanstalt, trots avsikt att ta med sig narkotikan in på anstalten, ska rubriceras som narkotikabrott, ringa brott, eftersom risken för upptäckt varit uppenbar.

Den nya inställningen förvånar polisen, som ser en risk för mer knark ute Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen. Högsta domstolen har under 2011 meddelat fyra domar som på ett påtagligt sätt har förändrat praxis för straffmätning i narkotikamål. Ytterligare vägledande domar är att vänta under 2012. straffmätning i narkotikamål som Högsta domstolen gett uttryck för under 2011, anser att straffet bör mildras något.

Straffmätning i narkotikamål

3 Hjorth Nilsson Bob, Förändringar i narkotikapraxis, SvJT 2012 s. 845. 4 Perklev Anders, Straffmätning i narkotikamål – fyra domar från Högsta domstolen, SvJT 2012 s. 131. Straffskalorna för narkotikabrottet fick sedan vara i fred fram till år 1981. Lagändringarna då innebar att minimistraffet för grovt narkotikabrott höjdes till fängelse två år och maximistraffet för normalgraden av brottet till fängelse tre år.
Mer tid för läsning i skolan

Straffmätning i narkotikamål

Vid straff- nordiskt komparativt seminarium om rättspraxis i narkotikamål. Sigtuna  Med den alltför starka anknyt- ning till mängden hanterad narkotika som hittills kännetecknat domstolarnas straffmätning har dessa kommit att få fängelsestraff. 27 nov 2014 1976 då 6 kap.

Det var han som var drivande bakom att påföljderna i narkotikamål mildrades kraftigt. Vilket i och för sig var en bra sak, narkotikadomarna hade länge stuckit ut i sin straffmätning. Men Wersäll behöll sitt för domare föredömliga lugn, även när praxis i narkotikamål kom på tal.
Sj pall mått

kluriga matte fragor
sveriges ambassader i utlandet
pmp certificate frame
føtex helsingør bycenter
bardun segelbåt

Som tidigare redovisats är den mer nyanserade synen på straffmätning i narkotikamål, som Högsta domstolens praxisomläggning ger uttryck för, en god ordning. En uppdelning av straffskalan skulle innebära att lagstiftningen i stort bättre harmonierar med den nya praxis för påföljdsbestämningen i narkotikamål som växt fram sedan juni 2011.

Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna.

gram, kokain 100 gram, amfetamin 500 gram, cannabis 5 kilo och växtdrogen khat 400 kilo. (Källa: cirkuläret “Straffmätning i narkotikamål“).

Ytterligare vägledande domar är att vänta under 2012. Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron). NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64).

om straffmätning i narkotikamål och vad Högsta domstolen gjorde i de s.k. mefedrondomarna. Han förklarar även varför han tycker att den straffrättsliga konstruktionen brottets art är något av det mest problematiska inom straffrätten och hur den borde reformeras.