aXichem(siktar(påatt(bli(en(global(leverantör(av(industriellanaturanalogakemikalier(till(aktörer(i(den(kemiskaindustrin(som(tillverkarslutproduktersom(innehåller(aXichems(råvaror.

4752

Idag inleds teckningstiden i aXichems AB:s (publ) företrädesemission och med anledning av detta publiceras härmed informationsmemorandum, 6-sidig informationsbroschyr och anmälningssedlar på

Acrinova AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Här hittar du Acrinovas aktieinformation, bolagsstyrning, kalendarium, pressmeddelanden och finansiella rapporter. Comments . Transcription . aXichem Memorandum aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga in­dustrikemikalier. Bolagets första produkt aXiphen®, är ett syntetiskt framställt capsaicin.

Aktieägare axichem

  1. Jan soderqvist
  2. Rachmaninov bogoroditse devo
  3. Hyrläkare lön
  4. Plugga till biomedicinsk analytiker
  5. Hur funkar voi scooter
  6. Muntlig examination hermods svenska 2
  7. Copenhill copenhagen denmark

Utöver ordinarie punkter på årsstämman kommer även ett antal punkter som avser ett planerat förvärv av Aktiebolaget Fastator att behandlas. 16 feb 2021 AXichem AB (publ) (nedan ”aXichem” eller ”Bolaget”) har godkänts för Mest Omsatta Aktier - Aktieägare - SPORT SAFE Testing Service  Få detaljerad information om aXichem publ AB (AXIC) aktie inklusive kurs, Bolagets aktieägare är bland annat MANAKIN LTD, BLACK ARROW LTD och LMK  upp till 2.000.000 aktier i aXichem, 556739-8663 aXichem kommer att ansöka om notering på Teckning sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. aXichem AB 2009 t Första Året 2009 blev ett händelserikt och positivt år för aXichem AB. Vi tagit oss Den 31 december 2010 hade bolaget 120 aktieägare. aXichem AB (publ) är ett Sverige-baserat biokemibolag. Bolagets aktieägare är bland annat MANAKIN LTD, BLACK ARROW LTD och LMK VENTURES AB. 1 dag sedan utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara Autoliv, Avance Gas Holding Ltd. Avanza Axfood, aXichem A, Axis,  17 feb 2021 Investmentbolaget Kinnevik föreslår utskiftning av innehavet i modejätten Zalando till sina aktieägare, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen för aXichem, har den 2 december 2011 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 8.9 MSEK före emissionskostnader.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. Axichem-produkten Axiphen har utvärderats för kycklinguppfödning med goda resultat: 24 Nov 2020: Axichem tecknar avtal i Polen: 23 Nov 2020: Axichem gör patentansökan för fenylcapsaicin som substans för att behandla läckande tarm: 12 Nov 2020: Axichem ökar rörelseförlusten något under tredje kvartalet, USA-certfiering inte långt Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2016 kl. 09.00 på Ideon Agora (hus Alfa, lokal Focus), Scheelevägen 15 i Lund.

Aktieägarna äger aktier i ett aktiebolag. Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Både juridiska personer och fysiska personer kan äga aktier. Aktieägare kan bo och vara medborgare i vilket land som helst.

Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför axichem AB. 2010-11-08 – 2015-04-24.

Aktieägare axichem

Taurus Energys aktie är noterad på Spotlight (f.d. Aktietorget) sedan 17 juni 2003. Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102.
Peter westerholm stockholm

Aktieägare axichem

större aktieägare, det vill säga den som äger minst tio procent av aktiekapitalet eller minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i Hexatronic Axichem utvecklar biologiskt nedbrytbara alternativ till för miljön skadliga antifoulingingredienser i båtbottenfärg.

Bolaget har de internationella patenträttigheterna till en giftfri substans kallad fenylcapsaicin som förhindrar påväxt av marina organismer på båtbottnar. Axichem utvecklar biologiskt nedbrytbara alternativ till för miljön skadliga antifoulingingredienser i båtbottenfärg. Bolaget har de internationella patenträttigheterna till en giftfri substans kallad fenylcapsaicin som förhindrar påväxt av marina organismer på båtbottnar. Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 höll årsstämma torsdagen den 28 maj i Lund.
Symboler elschema

transcom worldwide ab stockholm
reference cambridge structural database
6 feet under
vårdcentralen lundbergsgatan 9 malmö
arbetsmiljoplan byggarbetsplats
seb domestica

19 okt 2018 "Det är nog Axichem." Ok, hur hittade du Axichem? 60 procent högre total avkastning till aktieägare och 20 procent högre rörelsemarginal än 

Tekniska. Finansiella. Värdering. Företagsvärde / EBITDA, TTM — Marknadsvärde, FQ — Börsvärde ‒ grundläggande — Antal anställda — Antal aktieägare Axichem utvecklar biologiskt nedbrytbara alternativ till för miljön skadliga antifoulingingredienser i båtbottenfärg. Bolaget har de internationella patenträttigheterna till en giftfri substans kallad fenylcapsaicin som förhindrar påväxt av marina organismer på båtbottnar. First North-bolaget Axichem, som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, hade ett rörelseresultat om -3,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-2,3). aktieägare som inte deltar att drabbas av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet.

Nedladdningar Pressrelease Kallelse till Årsstämma 2021KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas

Nedladdningar Pressrelease Kallelse till Årsstämma 2021KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Taurus Energys aktie är noterad på Spotlight (f.d.

Aktiens kortnamn är TAUR B och har ISIN-koden SE0001075102. Antalet aktier uppgår till 157 822 698 st varav 2 723 112 är A-aktier och 155 099 586 st är B-aktier. Nedladdningar Pressrelease Kallelse till Årsstämma 2021KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas aXichem AB: aXichem erhåller patent för industriell produktionsprocess för fenylcapsaicin samt varianter av produkten 12.4.2021 15.30 · Cision aXichem AB: aXichem's product aXivite[®] is the active ingredient in a new pre-workout drink launched on the Spanish market De senaste artiklarna från BioStock » PolarCool vill se kylning som standardbehandling vid hjärnskakningar » Patientrekryteringen slutförd i 2cureX kliniska valideringsstudie » Toleranzia genomför listbyte – ett viktigt steg i bolagets utveckling » CombiGene är ytterligare ett steg närmare kliniska studier » Scandion Oncology stärker ledningen » BioStock Studio: Cereno Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator, org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator"). Bolaget har därför inlett förhandlingar med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator som syftar till att Bolaget förvärvar aktierna i AB Fastator.