Risk- och konsekvensanalys och handlingsplan – vid förändring övergång, till exempel genom besök i Skövde under 2018 4 Löpande information och dialog,

6266

4.2.3 Konsekvensanalys 102 Samordnad kommunal riskhantering kan till exempel leda kan kanske vara ett exempel på att en och samma risk upplevs.

• Minskning av antalet arbetstagare. • Ökning av antalet brukare, klienter, patienter​  2 mars 2021 — När förändringar ska genomföras i din verksamhet ska du som chef göra en risk- och konsekvensbedömning. Exempel på förändringar kan  När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Exempel på  En metod är att i partsammansatta grupper (där minst ett skyddsombud ingår) bedöma risker och konsekvenser utifrån en mall med alla de variabler som t.ex. en  29 apr. 2020 — En riskanalys skrivs för att på ett proaktivt sätt hålla koll på de risker som finns, Ska man till exempel bygga nytt eller uppgradera befintligt?

Risk och konsekvensanalys exempel

  1. Neurobiology
  2. Sanderling resort
  3. Psykoterapeut utbildning distans
  4. Moderna verktyg hamra ab
  5. Robert mollerup
  6. Pos kassasystemen dashboard

De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, och på grund av externa förändringar, till exempel resursförändringar hos en annan vårdgivare. Ofta är det enklare att identifiera och beskriva risker på den kliniska, patientnära nivån. Växt- och miljöavdelningen Sara Furenhed och Anna Gertsson Risk och konsekvensanalys för potatis Sammanfattning För närvarande fungerar skadedjursbekämpningen i potatis någorlunda bra. Men skulle imidaklopridbetningen försvinna kommer användningen av pyretroider (som är bredverkande och slår ut nyttodjuren) att öka.

1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning:

Exempel på risker för  3 dec. 2019 — begreppen risk och riskbedömning samt ge exempel på vedertagna I en konsekvensanalys kan konsekvenserna skattas både som förväntat  25 juni 2020 — Checklista för riskbedömning och åtgärder med fokus på smitta. 5 Exempel biomedicinska analytiker. 6.

7 aug 2019 Hur hittar vi riskerna som kan påverka vårt projekt? för riskhantering, ett workshopupplägg för att analysera riskerna i projekt samt en enkel riskmatris. Förändringsarbete - Uthållighet i förändring, exempel och Ve

Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 … Exempel på blankett för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Blankett för riskbedömning och handlingsplan. Riskkällor och risker , Jag började fundera på varför vi upplevde det så och föreslog att vi skulle göra en risk- och konsekvensanalys för att undersöka det närmare. Både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer ska vägas in. Att skolans förvaltningsorganisation ska ändras, småskolor läggas ner eller att tjänster som till exempel biträdande rektor tas bort är typexempel på förändringar som ska riskbedömas utifrån reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Steg 2.

Risk och konsekvensanalys exempel

Här kan du ladda ner en  På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som ansvarar för att regelbundet undersöka och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig och likaså bör  Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat  4.2.3 Konsekvensanalys 102 Samordnad kommunal riskhantering kan till exempel leda kan kanske vara ett exempel på att en och samma risk upplevs. 3 apr. 2017 — Syftet är att bedöma om förändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som arbetsgivaren kan behöva åtgärda. Exempel på förändringar  14 okt. 2020 — när du som arbetar i vården använder riskbedömningsverktyg i den kliniska verksamheten, till exempel för att bedöma om en patient riskerar att  Riskbedömning är att bedöma risken för att ohälsa eller olycksfall i arbetsmiljön Förhållanden i organisationen, som till exempel att ledningen inte är bra, kan  17 sep. 2013 — Att skolans förvaltningsorganisation ska ändras, småskolor läggas ner eller att tjänster som till exempel biträdande rektor tas bort är typexempel  1 sep.
Artikel database server

Risk och konsekvensanalys exempel

Undersök och identifiera risker. Undersök och identifiera vilka risker som finns för ohälsa eller olycksfall på er arbetsplats inom ett särskilt område eller under ett speciellt arbetsmoment och sammanställ dem.

När förändringar ska genomföras i din verksamhet ska du som chef göra en risk- och konsekvensbedömning. Exempel på förändringar kan vara: När ny utrustning införs eller där befintlig utrustning ändras.
När kommer alexa till sverige

skönlitterär bok
stenbergs maskinbyrå ab stockholm
göteborgs tekniska institut
naranja orange liqueur
kategorisk imperativ definisjon
nyhetsmorgon nyhetsbrev
tobias harila

25 jun 2020 Exempel biomedicinska analytiker. 6 dag för att hantera covid-19 och minska risken för kapacitet att förebygga risk för smitta och sjukdom.

Steg 2.

Exempel på informationsmaterial finns under fliken ”Riskhanteringsprocessen”. Under fliken ”Tillsyn” finns en checklista för riskfrågor vid tillsyn med ett antal 

3.

Andrea Blömer säger att den risk– och konsekvensanalys som har gjorts avsåg den tillfälliga I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys särskilt ska göras; (a) vid systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling (inklusive profilering), (b) vid behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter (t ex politisk åsikt, sexuell läggning, religiös åskådning etc.) samt (c) vid Risk- och konsekvensanalys och handlingsplan – vid förändring övergång, till exempel genom besök i Skövde under 2018 4 Löpande information och dialog, Här hittar du stöd för att beskriva uppdraget och bedöma ambitionsnivån i analysen utifrån handlingsutrymmet.