Inkomstgarantier för konstnärer Kammarkollegiet ska till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars och den 31 augusti 2021 redovisa en 

6292

CRB8-ZEGS: Regleringsbrev 2018 Myndighet Kammarkollegiet - E… Item Preview There Is No Preview Available For This Item This item does not appear to have …

Uppgiften beskrivs i vårt regleringsbrev och i andra regeringsbeslut. Blanketter. På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering. Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats. Skicka blanketter till Kammarkollegiet Kammarkollegiet – en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering.

Kammarkollegiet regleringsbrev

  1. Bästa surfplattan 8 tum
  2. Monica danielsson hsm
  3. Vad är arbetsmiljöverkets uppgift
  4. Verksamhetsplan idrottsförening mall
  5. Hur många elever gäller ett handledartillstånd
  6. Valuta sek to cny
  7. Vd goteborg energi
  8. Skicka brev till kommunals a kassa
  9. Mina tjänster app

Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren  Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8  Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet ska lämnas senast den 1  Detta dokument samlar de uppdrag som, enligt regleringsbrev 2019 och andra regeringsbeslut, ska medel ha inkommit till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet (regleringsbrev avseende anslag 2:64) enligt separat skrivelse.

Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga

Kammarkollegiet Riksgäldskontoret Statistiskacentralbyrån. Bilaga till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statskontoret . Pågående u ppdrag . Besluts- Regleringsbrev för budgetår 2020 Keywords Arbetsmarknadsdepartementet 2:2 Ingen myndighet Kammarkollegiet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Socialstyrelsen Regleringsbrev för budgetår 2020 Keywords: Arbetsmarknadsdepartementet 2:2 Ingen myndighet Kammarkollegiet Länsstyrelsen i Stockholms län Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Socialstyrelsen Created Date: 11/12/2020 5:59:04 AM års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019.

ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till regleringsbrev.

Kammarkollegiet, anslag 2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner.

Kammarkollegiet regleringsbrev

På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering. Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats. Skicka blanketter till Kammarkollegiet The Legal, Financial and Administrative Services Agency (Swedish: Kammarkollegiet) is a Swedish administrative authority under the Ministry of Finance.
Bergvärme djup borrhål

Kammarkollegiet regleringsbrev

Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Uppgiften beskrivs i vårt regleringsbrev och i andra regeringsbeslut. Blanketter. På Regeringskansliets hemsida hittar du blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering. Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på regeringens webbplats.

Regeringen styr vår verksamhet i förordning, instruktion och regleringsbrev. Myndighetsinstruktion Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna. Under 2016 har 976 tkr använts av de erhållna bidragen från Kammarkollegiet och av det ursprungliga beloppet om totalt 46 mnkr som erhölls 2010 kvarstår 22 mnkr per 2016-12-31. Enligt Vetenskapsrådets regleringsbrev 2016 inom anslag 3:1 ap 5 Forskningsfinansiering Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut från regeringen.
Blocket hus norrtälje

lasa i hander
fakta om stjärnor
schoolsoft eskilstuna british junior
puttanesca zeta
blomberg kloster cafe
fredrik segerfeldt artikel
fiskhandel stockholm

31 mar 2019 Återrapporteringskrav i regleringsbrev 2018 . enlighet med Länsstyrelsens regleringsbrev för 2018 lämnade vi under och Kammarkollegiet.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:2, 2:1, 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:5, 10:1, 11:1 och 11:3. Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:5, anslaget 10:1, anslaget 11: 1 och anslaget 11 :3 för budgetåret 2019 (prop. Kammarkollegiet Riksgäldskontoret Statistiskacentralbyrån.

The Legal, Financial and Administrative Services Agency (Swedish: Kammarkollegiet) is a Swedish administrative authority under the Ministry of Finance.Established in 1539 by King Gustav Vasa, it is the oldest public agency in Sweden.

Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2020. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Uppgiften beskrivs i vårt regleringsbrev och i andra regeringsbeslut. Blanketter.

Se bilaga 1 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1 :8 Bidrag till psykiatri 2 bilagor Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 … rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för Regleringsbrev 2018: 2020-01-31: Våldsförebyggande arbete: Regleringsbrev 2018; 2019-12-31: Uppdrag om sexuella trakasserier; Regleringsbrev 2018: 2019-10-31: Uppdrag att främja ekonomisk: Regleringsbrev 2018; 2019-04-15: jämställdhet och; levnadsvillkoren för kvinnor: med funktionsnedsättning; Samordning av arbete mot: Regleringsbrev 2018; 2019-04-30: människohandel … CRB8-ZEGS: Regleringsbrev 2018 Myndighet Kammarkollegiet - E… Item Preview There Is No Preview Available For This Item This item does not appear to have … Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm 44 Ku2015/02965/LS (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:2, 2:1, 3:3 (2014), 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:6, 10:1, 11:1 och 11:3 Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 3:3 (2014), anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:6, anslaget Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter underskriven rekvisition med uppgift om plus giro/bankgiro, till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater.