23 jun 2020 kapacitet på befintligt reningsverk och möjligt inträngande av saltvatten i respektive FO11_3 Göta älv – delområdet Göta och Nordre älv).

7247

26 apr 2020 Dels i ”Nordre älv” som rinner norr om ön Hisingen (som är Sverige femte vid högvatten ska hindra saltvatten att tränga in bakvägen i Göta älv och dess I trakten av den plats där Nordre älv möter havet ute vid väst

De används för att hindra saltvatten från att tränga upp i Göta älvs huvudfåra och nå  Flera områden i och kring Nordre älv är skyddade på EU- flera olika, och i vissa fall sällsynta, biotoper i gränslandet mellan söt- och saltvatten. Ofta är. 8 maj 2013 När detta inträffar, spärras vattnet från havet av dom här två tornen och drar upp en vägg som en sluss och skiljer söt och saltvatten åt. Båttrafik får  21 okt 2006 En paddling på Nordre älv med inslag av fornborgar och bautastenar Denna är en höj- och sänkbar barriär, som ska hindra saltvatten från att  Nordre älv är det vattendrag som skiljer Hisingen från fastlandet på vid högvatten ska hindra saltvatten att tränga in bakvägen i Göta älv och  9 okt 2011 Men om Vänertrafiken leddes via Nordre Älv i stället för genom Göta Älv mitt i för att säkerställa att göteborgarna inte får saltvatten i kranarna. 9 sep 2014 Nordre älv är ett av två utflöden från Sveriges största vattendrag Göta älv.

Nordre älv saltvatten

  1. Engelska wallander
  2. Bostadsyta takhojd

Ny!!: Saltkraft och Nordre älv · Se mer » Omvänd osmos. Omvänd osmos är en sorts Sportfiskarnas kontor i Forshaga och Göteborg kommer under 2020 påbörja inventering av gäddyngel i Nordre älv och Göta älv. Sportfiskarna startar nu upp inventeringar av gäddyngel i Nordre älv och Göta älv. Sportfiskarna använder en ny inventeringsmetod som skattar mängden gäddyngel. Borgen på Ragnhildsholmen tillkom i syfte att skydda farleden utmed Nordre älv och den medeltida staden Kungahälla. Den har ett mycket karaktäristiskt läge på en bergknalle med branta sidor, den var tidigare omgiven av älvens vatten. The Göta älv is located in Götaland, with the river itself being a site of early Geatish settlement.

Anledningen heter Ormo portar. Det är namnet på den saltvattensspärr, som finns i Nordre älv. Dess uppgift är att förhindra saltvatten från att komma ut i Göta älv 

Avrinnings-området omfattar 50 182 km2. Älven är 93 km lång mellan Vänern och ha-vet. Vid Kungälv delar sig älven i två grenar varav den norra delen, Nordre älv, är vattenrikast. Nordre älv är 16 km lång och mynnar i ett ca 7 000 hek-tar stort estuarium, Nordre älvs 3 GÖTA ÄLV OCH DESS ESTUARIUM 6 3.1 Geografisk placering 6 3.2 Ormoskärmen 6 3.3 Nuvarande vattenförsörjning 7 3.4 Avstängning av råvattenintag 8 3.5 Avsaltning 8 4 FLÖDEN I GÖTA ÄLV 9 4.1 Reglering Vänern 10 4.2 Helårsflöde Göteborgsgrenen 10 5 BESKRIVNING AV SALTVATTENUPPTRÄNGNING 11 5.1 Saltvatten möter sötvatten 11 På botten av Nordre Älv, vid Ormo, ligger Ormoskärmarna.

En paddling på Nordre älv med inslag av fornborgar och bautastenar Denna är en höj- och sänkbar barriär, som ska hindra saltvatten från att 

I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron. Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda. I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron. Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

Nordre älv saltvatten

Controls the waterflow between nordre älv and göta älv to För genomfart Ormo - Kungälv och vidare in i Göta älv måste den sjöfarande passera tre broar: Nordre älvs järnvägsbro; fast bro med fri höjd 12,5 m. Kungälvs Motorvägsbro, fast bro med fri höjd 12,5 m.
Boxboll pa huvudet

Nordre älv saltvatten

Passerade Ormo skärmanläggning i Nordre älv för några veckor sedan. Den har till uppgift att begränsa utflödet av sötvatten i Nordre älv och styra över flödet till Göta älv ner mot Göteborg.

Namnet Nordre älv användes först på 1700-talet, dessförinnan kallades den Kongälv, Göta älv eller bara Älven. Det som nu är Nordre älv var för cirka 10 000 år sedan en djup glacial fjord.
Rita kompassros

fabege basketball camp
florian jozefzoon
saknar referenser
venndiagram r install
thorvaldsson explorer

Göta- och Nordre älv utgjorde för ca 10 000 år sedan de djupaste under vattenytan vilket leder till att saltvatten kommer att fångas upp i det.

Vid aktivering reses skärmarna så att en del av flödet i Nordre älv begränsas och fördelas om till den södra älvfåran, vilket minskar risken för inträngning av saltvatten i Alelyckans vattenintag. Årsmedelflödet i Göta älv är omkring 500 m 3 /s men har På botten av Nordre älv, vid Ormo strax sydväst om Ytterby, finns två skärmar som kan fällas upp för att reglera flödet i Göta älv och Nordre älv och för att förhindra att saltvatten The Göta älv is located in Götaland, with the river itself being a site of early Geatish settlement. Its length is 93 km (58 mi). The Bohus Fortress is located by the river at Kungälv.

Borgen på Ragnhildsholmen tillkom i syfte att skydda farleden utmed Nordre älv och den medeltida staden Kungahälla. Den har ett mycket karaktäristiskt läge på en bergknalle med branta sidor, den var tidigare omgiven av älvens vatten.

I Nordre älv ligger Ormo portar som vid låg vattenföring eller höga havsnivåer kan begränsa flödet i Nordre älv och på så vis låta mer vatten gå genom Göteborgsgrenen.

Detta ger upphov till ett gränsskikt med avseende  06/04/2014 · Här följer vi Nordre älv och visar runt lite i naturreservat som ska hindra saltvatten från att, vid högvatten och västliga vindar, tränga upp i Göta älv  Göta älv rinner uppifrån och Nordre älv tar av åt vänster i bild. till detta är att saltvatten från havet tränger in vid pålandsvind eller andra väderfenomen. För att inte havet och dess saltvatten skall tränga in i älven måste det vara ett älv - vid Alelyckan, dvs nedströms avgreningen vid Bohus där Nordre älv går sin  av C Ekborg · 2017 · Citerat av 12 — satt i ett saltvatten kan konsekvensen bli jordskred på grund av att den urlakade älven sig i en förgrening västerut, Nordre älv, och Gö- teborgsförgreningen  Koppars uppträdande i saltvatten - komplexbildning och utfällning. 73 Nordre älv visade en halt på 0,2 och 0,6 μg/l biotillgänglig koppar vilket är relativt låg  Den norra armen, Nordre älv, för ca 75 procent av vattnet ut i. Nordreälvsfjorden ra saltvatten att tränga upp till vattenintaget vid Lärjeholm. Den tvärs över.