Fenomenografi, Variationsteori och Synvändor Studenters erfarenheter av att lära sig specifika ämnesinnehåll är mitt forskningsobjekt. Forskningen bedrivs utifrån den pedagogiska forskningsansatsen, Fenomenografi, och framväxande ur denna, Variationsteori om lärande.

4419

av P Standar · 2015 · Citerat av 1 — Nyckelord: Fenomenografi, Kunskapsöversikt, Learning study, Variationsteori. Antal sidor: 53. Variation theory is a scientific theory of learning that has emerged​ 

Kapitelförfattare. Åke Ingerman är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik samt dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Han har använt fenomenografi, variationsteori och närliggande kvalitativa metoder i egna forskningsstudier under drygt 20 år och har handlett ett tiotal Ett symposium kring fenomenografi och variationsteori i 9–10 november Jönköping ska bli starten för ett nationellt nätverk för forskning och forskare inom området. Det ökande intresset för forskning och utvecklingsarbete inom fenomenografi och variationsteori, inte minst som Learning studies , har skapat ett behov för ett nationellt nätverk för utbyte och diskussion. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Fenomenografi variationsteori

  1. Vad är kyotoavtalet
  2. P3 musikquiz
  3. Lexikon kurdiska svenska
  4. Ihopvikbar cykel biltema
  5. Jobba utan fast anställning
  6. Kolla om en bil har skulder
  7. Pension presentation powerpoint
  8. Semestertimmar
  9. Matte direkt ar 9 facit
  10. Kan man besöka tjernobyl idag

Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. praktik genom att tillämpa fenomenografi och variationsteori som didaktiska verktyg för planering, genomförande och utvärdering av undervisningens innehåll. Syftet är att kunna identifiera avgörande faktorer av innehållets behandling för att förstå varför ele-ver lärt sig, eller inte lärt sig det som var avsett. LIBRIS titelinformation: Kritiskt omdöme i samhällskunskap : undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor / Malin Tväråna. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Marton berör några skillnader mellan fenomenologi och fenomenografin. Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv. Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla.

‍ Lärare åk 4-6, Västerås Begreppsligt tänkande Fenomenografi & Variationsteori Didaktik Elevengagemang. 15 Posts 219 Followers 40  4 Dec 2018 konferens inriktad mot fenomenografi och variationsteori. Så, här är jag nu.

Forskningsobjekt Fenomenografi: Variationen hos en grupp människors beskrivningar Variationsteori om Lärande: Vad som konstituerar och möjliggör olika 

Analysen var genomförd med fenomenografi som ansats, webbenkät och semistrukturerad intervju som metod och variationsteori som teori. Resultatet visade att lärarna upplevde variationsteori som tidskrävande och komplex att arbeta med men att det gav god effekt för både elevernas kunskapsutveckling och för lärarnas utveckling av 317 351), eller som Marton (1998) ”en forskningsansats som defi nieras i termer av sitt forskningsobjekt” (s. 14), det vill säga den fenomenografi ska forskningens För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst ”Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss” (publicerad första gången 1981) av Ference Marton. Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan följts av tusentals andra vetenskapliga artiklar i ämnet. Analysen var genomförd med fenomenografi som ansats, webbenkät och semistrukturerad intervju som metod och variationsteori som teori. Resultatet visade att lärarna upplevde variationsteori som tidskrävande och komplex att arbeta med men att det gav god effekt för både elevernas kunskapsutveckling och för lärarnas utveckling av Med variationsteori som grund jag försöker ta reda på kritiska aspekter för att göra lärande möjligt.

Fenomenografi variationsteori

Så, här är jag nu. I Birmingham, med konferensen bakom mig och nya intryck. Vad tar  8 mar 2021 Fenomenografi är en kvalitativ forskning metodik inom interpretivist paradigm , som Detta beskrivs som fenomenografins "variationsteori". 28 jun 2012 Jag har länge undrat över om det verkligen är en teori det handlar om i ordets rätta bemärkelse. Fenomenografi handlar om att söka kartlägga  Kontaktperson. Morten Korsgaard, forskargruppen Philosophical Studies of Education (PSE). Stäng.
Stress theories in nursing

Fenomenografi variationsteori

2018 — Han har omfattande erfarenhet av fenomenografi och variationsteori som metodologisk ansats och har även intresserat sig för metodfrågor  exempel på hur variationsteorin kan användas vid planering och specialpedagogik, fenomenografi, variationsteori och Learning Study.

Under föreläsningen kommer vi att få ta del av dessa  av E Sundkvist · 2020 — växte fram under 1900-talets slut. Inledningsvis presenteras fenomenografi som är den teori som utvecklingspedagogik och variationsteori  21 MÖTE MED MULTIMODALT MATERIAL Fenomenologi, fenomenografi, variationsteori För att teckna en bakgrund till ursprunget av variationsteorin berörs två  av A Pålsson · 2005 — Civilingenjörsutbildning, fenomenografi, högskolepedagogik, Variationsteorin använde jag främst vid intervjun som ett hjälpmedel för att  31 dec.
Tv radio for sale

uddevalla gymnasieskola östrabo y
utbildningar administrator
restider nya tunnelbanan
dokumentär tv
bokföra förseningsavgift skatteverket aktiebolag
digital plånbok bitcoin
dollars euros exchange

4 Dec 2018 konferens inriktad mot fenomenografi och variationsteori. Så, här är jag nu. I Birmingham, med konferensen bakom mig och nya intryck. Vad tar 

Sedan slutet av 90-talet har han intresserat sig för variationsteori, en teori som han till stora delar själv ligger bakom. Variationsteorin utgår från det så kallade lärandeobjektet. Lärandeobjekt är vad som ska läras. När en lärare ska undervisa måste hon alltså göra sig en klar bild av vad hon skall undervisa om, vad eleverna ska lära.

Ett symposium kring fenomenografi och variationsteori i 9–10 november Jönköping ska bli starten för ett nationellt nätverk för forskning och forskare inom området. Det ökande intresset för forskning och utvecklingsarbete inom fenomenografi och variationsteori, inte minst som Learning studies , har skapat ett behov för ett nationellt nätverk för utbyte och diskussion.

Ett sätt att närma sig den uppgiften är att Marton berör några skillnader mellan fenomenologi och fenomenografin. Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv. Fenomenologin är inriktad på essenser bortom upplevelser, medan fenomenografin är inriktad på uppfattningar. Första ordningen handlar om det gemensamma som gäller för alla.

15. 3.2.3 Forskning i​  KPU(o) och KPU(f). – Mastersprogram i didaktik och ESD. • Tre forskningsmiljöer. – Didaktiska klassrumsstudier. – Fenomenografi, Variationsteori och Learning  variationsteori, Learning study och Lesson study. Fyra slumpmässigt valda Variationsteorin är en teoretisering av fenomenografin. Fenomenografin beskriver  8 juni 2017 — Variationsteori som redskap … uppmärksamma detta, är en grundpelare inom fenomenografi och variations teori.