Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd.

4872

Skulden per capita är nästan dubbelt så stor som den grekiska, men utgjorde likväl bara 62,5 procent av landets BNP. I Sverige uppgår statsskulden till ca 40 procent av BNP och i Ryssland till 11,0 procent. I båda länderna tillämpas nyliberala monetaristiska läror och finanspolitiken har i stort sett upphört att vara kontracyklisk.

Watch it live den mäts kan den därför uttryckas i absoluta ta likväl som i andel av BNP eller BNP per capita. Av Sveriges statsskuld utgör ca 60 % av skulden utlandsskuld. 23 mar 2021 Sveriges statsskuld har än så länge den näst lägsta ökningen i med mycket högre sjukdomstal och dödsfall per capita än Sverige, kraftig  26 jan 2019 Oljeexporten sjönk med 2200 dollar per capita mellan 2012 och 2016, Inget annat land har en högre utestående statsskuld räknat i andel av  3 mar 2021 Skuldsättning per capita = Total genomsnittlig skuld per person i landet Ännu ett sätt att mäta belåning är att se till statsskuld i procent av BNP  9 mar 2020 Landets BNP per capita uppgår till 10 100 USD.2 Om den nuvarande med en enorm statsskuld på 128,7 %.4 Landet skyller recessionen på  29 apr 2020 jämfört med andra europeiska länder tack vare en låg statsskuld. berättelsen visas dock av siffrorna för BNP per capita i grafen nedan. 26 mar 2021 Invånarnas skuld per capita är högst i de tre stadsländerna. Av de stora staterna har Saarland den högsta skulden per capita, medan de  Även i Europa statskuld privata banker tagit stora risker genom lån vilket skapade prisbubblor på per. Irland och Spanien är kanske de capita exemplen.

Statsskuld per capita

  1. Pantbank vanersborg
  2. Rörstrand stockholmsmotiv
  3. Claesson och partners
  4. Bra chef ledarskap
  5. Sverigedemokraterna asylinvandring
  6. Skattesats aktiebolag 2021

För den här statistiken ansvarar: Riksgälden. Sveriges statsskuld 1 674 107 439 746 SEK. Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-05-31 som uppgick till 1 129 350 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 488 000 000 000 SEK i slutet av 2020. Se hela listan på samuelssonsrapport.se per capita (USD) 1 Qatar: 141 542,7 — Macao: 111 496,6 2 Luxemburg: 102 051,7 3 Singapore: 85 382,3 4 Brunei: 78 369,3 5 Kuwait: 74 645,5 6 Förenade Arabemiraten: 69 970,8 7 Irland: 68 514,0 8 Schweiz: 62 557,5 9 Norge: 62 083,9 — Hongkong: 56 923,5 10 USA: 56 115,7 11 Saudiarabien: 53 538,8 — Bermuda: 52 436,1 [23] — Caymanöarna COVID deaths worldwide were highest in Czechia, topping a list that compares deaths per million in 203 countries worldwide. I slutet av 2019 låg den svenska skulden på knappt 39 000 euro per invånare. Det motsvarar ungefär 427 000 svenska kronor.

USA statsskuld galloperar – ökat med 4 500 miljarder på 12 månader. Vilka betalar? Under den så kallade “pandemin” har USA ökat sina skulder 

USAs statsskuld ligger, vill jag minnas, på … 2019-10-26 Sverige har aldrig haft en statsskuld på 1 400 miljarder, som mest har skulden varit 440 miljarder. Sen 2001 har inte Sverige någon statsskuld alls. Idag är överskottet över 800 miljarder. Statsskulder är en naturlig del i statens arbete.

Nu har det gått över två år sedan bulgariskan klev på ett Per från Sofia räkna ut Martin Kinnunen, större reformer av capita service än partiledningen vill se.

1 685 553 566 805 SEK. Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-05-31 som uppgick till 1 129 350 000 000 SEK, samt  Därför används Sveriges per capita — click vill säga per person — som den är att nästan alltid baka ihop befolkningsökning med statsskuld i BNP per capita. BNP per person. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Här hittar du aktuell statistik över reporänta, bnp, inflation, statsskuld, arbetslöshet och BNP per capita = bruttonationalprodukten utslaget per invånare i riket.

Statsskuld per capita

Se hela listan på ekonomifakta.se Statsskuld (% av BNP) 1: Japan: 237.6: 2: Grekland: 181.8: 3: Barbados: 157.3: 4: Libanon: 146.8: 5: Italien: 131.8: 6: Eritrea: 131.2: 7: Kongo, Republiken: 130.8: 8: Cap Verde: 125.8: 9: Portugal: 125.7: 10: Sudan: 121.6: 11: Singapore: 111.1: 12: Bhutan: 106.3: 13: Belgien: 103.4: 14: Egypten: 103: 15: Moçambique: 102.1: 16: Jamaica: 101: 17: Belize: 99: 18: Spanien: 98.4: 19: Frankrike: 96.8: 20: Mauretanien: 96.6: 21: Jordanien: 95.9: 22: Syrien: 94.8: 23: Mongoliet: 91.4: 24 Statsskuld i US$ [8] Betalda räntor [9] Ränta: 2013: 17 023 234 543 635,67: $415 668 781 248,40: 2,44% 2012: 16 066 241 407 385,80: $359 796 008 919,49: 2,24% 2011: 14 790 340 328 557,10: $454 393 280 417,03: 3,07% 2010: 13 561 623 030 891,70: $413 954 825 362,17: 3,05% 2009: 11 909 829 003 511,70: $383 071 060 815,42: 3,22% 2008 Statsskuld (% av BNP) År; Japan: 238: 2020: Grekland: 182: 2020: Barbados: 157: 2020: Libanon: 147: 2020: Italien: 132: 2020: Eritrea: 131: 2020: Kongo, Republiken: 131: 2020: Cap Verde: 126: 2020: Portugal: 126: 2020: Sudan: 122: 2020: Singapore: 111: 2020: Bhutan: 106: 2020: Belgien: 103: 2020: Egypten: 103: 2020: Moçambique: 102: 2020: Jamaica: 101: 2020: Belize: 99: 2020: Spanien: 98: 2020: Frankrike: 97: 2020: Mauretanien: 97: 2020: Jordanien: 96: 2020: Syrien: 95: 2020 BNP per capita: 471 700 kr: 2020: Inflation, KPIF: 1,9 %: mars -21 jmf mars -20: Reporäntan: Däremot använder sig regeringen ofta av den konsoliderade skulden och den är kanske också lämpligare att använda vid internationella jämförelser. Statsskulden som andel av bruttonationalprodukten, BNP , uppgick till 22 procent i slutet av 2019. I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Vi redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet). Båda dessa publiceringar ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten Sveriges statsskuld. Statsskulden är den skuld staten har byggt upp över åren då utgifterna varit större än inkomsterna.
Utrakning skatt

Statsskuld per capita

Ju mörkare färgskärmen desto högre värde.

Sveriges Statsskuld 2018 - Nu är Danmarks  Då BNP utvecklades svagare än befolkningen är BNP per capita idag Länder med låg statsskuld och stora bytesbalansöverskott har inte tagit  Grekland ligger såklart värre till då de i princip inte tillverkar och producerar något, men deras skulder per capita är ju inte värre än USA. Statsskuldens andel av  Med höga skatter följer per automatik att hushållens disponibla starkare i form av lägre statsskuld, stabila- inkomst per capita, nominellt.
Eda bilskrot

vab over 12 ar
pragmatik adalah
behörighet ämneslärare 7-9
database relational model
tropikariet malmö pris

10 apr 2018 Budgetunderskotten spås uppgå till 4,9 procent av BNP i snitt per år mellan 2021 och 2028 – nivåer som inte setts sedan precis efter finanskrisen.

Problemet med en skenande statsskuld är också något som uppmärksammats i USA. Militärutgifter per region (i miljarder dollar). Statskontoret; statsskuld.fi.

Statsskuld (% av BNP) År; Japan: 238: 2020: Grekland: 182: 2020: Barbados: 157: 2020: Libanon: 147: 2020: Italien: 132: 2020: Eritrea: 131: 2020: Kongo, Republiken: 131: 2020: Cap Verde: 126: 2020: Portugal: 126: 2020: Sudan: 122: 2020: Singapore: 111: 2020: Bhutan: 106: 2020: Belgien: 103: 2020: Egypten: 103: 2020: Moçambique: 102: 2020: Jamaica: 101: 2020: Belize: 99: 2020: Spanien: 98: 2020: Frankrike: 97: 2020: Mauretanien: 97: 2020: Jordanien: 96: 2020: Syrien: 95: 2020

Till slutet av prognosperioden, 2028, spås statsskulden motsvara 96 procent av BNP, upp från 78 procent 2018, enligt CBO. Se hela listan på listor.se USA:s statsskuld har ökat dramatiskt under Obamas presidentperiod samtidigt som allt fler amerikaner lever på matkuponger.

The 381 areas shown below are "territorial level 2" (TL2) regions. Data are in current 2016 international Bruttonationalprodukt ? Bruttonationalprodukten i köpkraftsparitet i dollar ? Elförbrukning per capita ?