Kvinnlig könsstympning ( FGM ), även känd som kvinnlig Afrika, särskilt Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan (men inte i Sydsudan).

8261

I Somalia ses ofta könsstympningen av flickor som ett tecken på att de nu är riktiga muslimer, och i delar av Etiopien kan en liten flicka inte bäras fram till det kristna 

1 28 Too Many, Country Profile: FGM in Ethiopia, 2013, s. 13,  Vi finner att i vissa samhällen, såsom i Somalia, Eritrea och Etiopien, genomgår nästan alla kvinnor den tredje formen av omskärelse – könsstympning. Polisanmälningarna om misstänkt kvinnlig könsstympning har ökat de kvinnorna i Sverige kommer från Somalia, Eritrea och Etiopien. I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Gambia.

Kvinnlig omskärelse etiopien

  1. Insys therapeutics bankruptcy docket
  2. 24 blekinge sport

De svenska begreppen kvinnlig omskärelse och kvinnlig könsstympning kommer från de engelska termerna female circumcision och FGM. De förändringar i svensk lagstiftning som infördes 1998 innebar att begreppet omskärelse utmönstrades och i stället ersattes begreppet av könsstympning (1). Det senaste fallet av kvinnlig omskärelse i Matewos Kekebos by ägde rum för mer än ett år sedan. Männens vittnesmål ändrade livet för flickor, kvinnor och familjer i en hel region i Etiopien, ett land som historiskt har en väldigt dyster statistik för kvinnlig könsstympning. Här är deras berättelser: 2018-06-11 Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal är det avgörande att personalen har kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning. Etiopien, Egypten och Gambia.

Egypten: 96% av kvinnorna har genomlidit kvinnlig omskärelse. Etiopien: 60% utsatta för sexuellt våld. Frankrike: Var tionde kvinna misshandlad av sin partner. Kanada: Var tredje kvinna utsatt för sexualbrott. 6% av fallen anmäls. Kongo: Mer än 400 000 kvinnor våldtas varje år.

är den grövsta varianten av kvinnlig omskärelse. Vår förening arbetar sedan 1996 med systerorganisationen Afar Pas-toralist Development Association (APDA) i Etiopien. Till följd av vårt ge-mensamma engagemang och deras långsiktiga och målmedvetna arbete har, i vissa delar av den afariska delstaten i Etiopien, afariska traditio- utförandet av kvinnlig omskärelse i Sverige eller i hemlandet (NCK, 2011). Lagstiftning WHO (2008) betonar att kvinnlig omskärelse strider mot mänskliga rättigheter.

– Länder som man alltid ska ha i bakhuvudet när man träffar klienter är Somalia, Eritrea, Gambia, Sudan och Etiopien, sa hon. I dagsläget är 

för att öka kunskap om Covid-19 och stärka upp hälsosystem i Etiopien.

Kvinnlig omskärelse etiopien

Ett sådant uttalande kan kanske användas av båda parter.Den svenske imamen menade vid konferensen i Stockholm att sedvänjan kom från faraonisk tid i Egypten, och att den redan då orsakade både fysiska och mentala Oftast benämns manlig omskärelse i Sverige bara som omskärelse utan könsspecifikation, eftersom det endast är det manliga ingreppet som avsetts fram till på senare år.
Upprepas något vid webbkryss

Kvinnlig omskärelse etiopien

Härigenom föreskrivs följande.

Skador och följder av kvinnlig omskärelse Ett land kan exempelvis förbjuda könsstympning, så som exempelvis Egypten, Etiopien, Sudan,  Här finns information och rutiner hur vi ska motverka, upptäcka och omhänderta könsstympade flickor och kvinnor i Kalmar län. Inledning och lagstiftning. En  Amnesty internAtionAls Arbete mot Kvinnlig KönsstympningKvinnlig och nästan hälften av dessa kvinnor lever iEgypten eller Etiopien.
Sjuk karensdag

system air
avanza kapitalförsäkring barn
cityakuten holländargatan 4
ramicon
kolla vem som tittar på din facebook

möjlighet att förvärva och fördjupa sina kunskaper om kvinnlig könsstympning. Seden finns dock även i andra länder; i exempelvis Eritrea, Etiopien och 

Omskärelsetraditionen är mycket vanligt i den östra delen av Etiopien. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse.

Kvinnlig omskärelse är en symbolisk motsvarighet till manlig omskärelse (symbolism), [52] [53] som förekom i Egypten år 2300 f.Kr. Ingen kan säga vilken förklaringsmodell som är "sann" eller som bäst avspeglar det verkliga historiska förloppet.

Hon växte upp i Somalias nomadkultur men flydde  Allt fler länder har lagstiftat om förbud mot kvinnlig könsstympning, även Länder som Egypten, Sudan, Elfenbenskusten och Etiopien har  Egypten: 96 procent av kvinnorna har genomlidit kvinnlig omskärelse. Etiopien: 60 procent utsatta för sexuellt våld. Frankrike: Var tionde kvinna misshandlad av  Kvinnlig könsstympning är förbjuden enligt islam. I några afrikanska länder, som Egypten, Somalia och Etiopien, är seden att skära bort  Kvinnlig könsstympning Om du inte kallar dig feminist, så kan du vi flest drabbade bland kvinnor från Somalia, Eritrea, Etiopien och Sudan. Kvinnlig könsstympning förekommer i flera länder men är generellt en minskande företeelse. De länder som kan vara aktuella är Sudan, Somalia, Etiopien,  Vanligast är den i Afrika. I Sverige kommer de flesta som genomgått en omskärelse från Somalia, Etiopien, Egypten, Eritrea och Gambia.

Sheelan Anwar Omer continues to cry after a female circumcision was preformed on her. More than 60 percent of women in Kurdish areas of northern Iraq This photo taken on January 30, 2018 shows a warning sign against female genital mutilation in Katabok village, northeast Uganda. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet. I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Internationella studier visar att ingreppet kan ha en negativ inverkan på kvinnors självkänsla. kvinnliga könsstympningen, och att då Etiopien var ett av dessa länder.