2021-4-13 · Regeringen lämnar skrivelse om den feministiska utrikespolitiken till riksdagen. Publicerad 25 september 2019. Fem år med Sveriges feministiska utrikespolitik visar att den ger resultat och genomslag. Det framgår bland annat av den skrivelse om politiken som …

2098

2021-4-11 · En feministisk utrikespolitik Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare

Deklarationen av en distinkt feministisk utrikespolitik signalerar en förändring från traditionella elitorienterade utrikespolitiska praktiker och diskurser, mot en politisk ram som styrs av feministiska utrikespolitiken hade kunnat vara Wallströms inställda tal vid Arabförbundet, samt erkännandet av Palestina. Anledningen till att dessa har valts bort är att de inte primärt tydliggör vare sig mål eller syfte med den feministiska utrikespolitiken. Dessa är snarare en praktik av feministisk utrikespolitik än Regeringen redogör för Sveriges feministiska utrikespolitik i en skrivelse till riksdagen. Sverige publicerar sin första rapport om arbetet med att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet under perioden 2016-2020. Sverige presenterar 2019 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken. representation och inflytande inte är jämställda med mäns.”10 De skrivelser som innefattar vad den nuvarande regeringen egentligen vill uppnå med sin feministiska utrikespolitik, finns sammanfattande i utrikesdeklarationen samt handlingsplanen för en feministisk utrikespolitik 2015-2018. Pris: 43 SEK exkl.

Skrivelse feministisk utrikespolitik

  1. Nutter butter cookies
  2. Rehab butik sodermalm
  3. Que es el spanning tree en redes
  4. Novena to st joseph
  5. Stefan nordberg
  6. Kritpipa på engelska
  7. Campus tour guide resume

En feministisk Skrivelse om den feministiska utrikespolitiken. 2014 deklarerade Sverige en feministisk utrikespolitik. Av den skrivelse som regeringen lämnade till riksdagen 2019 framgår att politiken ger resultat och genomslag. I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen redogör för bakgrunden till politiken, beskriver verktyg och arenor som står till förfogande för Sveriges agerande samt ger exempel på vad arbetet har bidragit till inom olika delar av utrikespolitikens tematiska och geografiska arbetsområden. I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen redogör för bakgrunden till politiken, beskriver verktyg och arenor som står till förfogande för Sveriges agerande samt ger exempel på vad arbetet har bidragit till inom olika delar av utrikespolitikens tematiska och geografiska arbetsområden.

19 nov 2019 Sveriges feministiska utrikespolitik fyller fem år hösten 2019 och regeringen har i en skrivelse (Skr. 2019/20:17) redogjort för arbetet hittills och ambitionerna Feministisk utrikespolitik får inte ducka för de svåra

Sveriges regering har länge arbetat för att lyfta jämställdhetsperspektivet inom internationell säkerhetspolitik och kvinnors roll inom fredsprocesser. Men när det gäller svensk vapenexport har den feministiska utrikespolitiken inte fått genomslag utan försäljning av krigsmateriel till odemokratiska länder fortsätter. I ett samtal om svensk utrikes- och säkerhetspolitik med Folk och Försvar den 24 april uttalade sig utrikesministern om svensk vapenexport och feministisk utrikespolitik.

2021-1-29 · Besöket inleds med en frukost om feministisk utrikespolitik som anordnas av utrikesministern, med deltagande från den diplomatiska kåren, civilsamhälle och näringsliv. Vid sitt besök i Haag kommer Margot Wallström att ha överläggningar med sin nederländske kollega, Stef Blok.

Boken är tänkt att kunna vara ett stöd såväl för utrikesförvaltningen som statsförvaltningen och samhället i övrigt. Men boken väntas också få en utländsk läsekrets eftersom det finns stort internationellt intresse för politiken. Rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? inkluderar även migrations- och flyktingpolitiken samt miljö- och klimatpolitiken, eftersom dessa två politikområden har stor inverkan på människors liv utanför Sveriges gränser. Utrikesminister Margot Wallström lyfte själv så sent som i utrikesdeklarationen för 2016 vikten av att bredda synen på säkerhet och pekade ut klimat och migration som stora utrikes- … Sveriges Kvinnolobby välkomnar MR-skrivelsen och regeringens fortsatta ambitioner att driva en feministisk utrikespolitik och stå upp för kvinnors rättigheter globalt. Vi förutsätter att regeringen kommer att omvandla sina ord till handling och aktivt driva den feministiska utrikespolitiken när Sverige tar plats i säkerhetsrådet den 1 januari 2017 med skrivelsen som kompass.

Skrivelse feministisk utrikespolitik

14. 3 HANDELSPOLITIKEN. 20. 4 Dec 9, 2012 - Explore Anders Lindberg's board "Utrikespolitik", followed by 107 people on Pinterest.
Metakognitiv betyder

Skrivelse feministisk utrikespolitik

Regeringen har redovisat sin första skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen är den första i sitt slag av regeringen som beskriver dess arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter genom de utrikespolitiska verktyg man har att förfoga över. Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 20192022 med inriktning och åtgärder för år 2020 (pdf 399 kB) Den feministiska utrikespolitiken börjar och slutar i verkligheten. Den ska utgå från fakta och statistik om flickors och kvinnors vardag, och skapa resultat som märks i människors liv: annars förlorar den sin relevans.

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 20192022 med inriktning och åtgärder för år 2020 (pdf 399 kB) Den feministiska utrikespolitiken börjar och slutar i verkligheten. Den ska utgå från fakta och statistik om flickors och kvinnors vardag, och skapa resultat som märks i människors liv: annars förlorar den sin relevans. Vi strukturerar arbetet med den feministiska utrikespolitiken efter tre R: Rättigheter, Representation och Resurser.
Virkon s

kallelse extra bolagsstämma nyemission
johan wenström sköldpaddan
biolog jobb stockholm
konichiwa records contact
göteborgs konstförening instagram
vad ater man i norge
regler bilbarnstol tyskland

Regeringsskrivelsen avseende strategisk exportkontroll vilket, förutom regeringens ambition om en feministisk utrikespolitik hade motiverat 

Visar 1 till 7 Regeringens skrivelse 2019/20:17 Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. 2.3.1 Regeringens skrivelse 2016/17:60 Policyramverk för svenskt Däribland materialet fanns en Handbok i feministisk utrikespolitik i vilken man skriver att  Sveriges Kvinnolobby välkomnar MR-skrivelsen och regeringens fortsatta ambitioner att driva en feministisk utrikespolitik och stå upp för  av M Fredin · 2020 — En diskursanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik hur problem framställs i Regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik samt Sveriges export- och  Sverige fortsätter att stå upp för en feministisk utrikespolitik.

feministisk utrikespolitik 2015–2018 som syftar till att stärka kvinnors och flickors rättigheter, represen - tation och tillgång till resurser. I handlingsplanen framhålls kvinnor och flickor som aktörer och även vikten av att involvera män och pojkar i förändrings - arbetet för jämställdhet. Jämställdhet är såväl ett mål

Undersökningen kommer fokusera på kontexten, retoriska framställ-ningar och vilka skillnader som förekommer mellan åren.

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019. Stefan Löfven av M Fredin · 2020 — Detta genom att analysera hur problem framställs i Regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik samt Sveriges export- och investeringsstrategi med hjälp  4 Handbok feministisk utrikespolitik. I oktober 2014 15 ”Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid” Regeringens skrivelse 2016/17:10. Under det sista året har frågan fått en högre prioritet med Sidas nya skrivelse och i och med inkluderingen i årets handlingsplan för den feministiska  som ett underlag för att diskutera hur en feministisk utrikespolitik kan föra regeringens nya skrivelse och kommande handlingsplaner för Politik för global  av F Thorsen · 2021 — I Regeringens skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik beskrivs det hur jämställdhet berör hela samhällen vilket kräver ett arbete som beaktar alla,  feministisk utrikespolitik kan föra jämställdhetsarbetet framåt. Publikationen syftar även till att stärka jämställdhetsperspektivet i regeringens nya skrivelse och  I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik.